ചാവേ൪
ജീവിതം ആത്മ ബലിയാക്കിയവ൯Friday, August 11, 2006 10:36 PM

കരളലിയിക്കും കാഴ്ച

കടപ്പാട് - മനോരമ, മനോരമ ഓണ്‍ലൈന്‍ലിങ്ക് ഇവിടെ

posted by ചാവേര്‍ at 10:36 PM2 Comments:

Blogger അഗ്രജന്‍ said...

മനുഷ്യമനസ്സില്‍ അന്യം നിന്നു പോകുന്ന കാരുണ്യം... കാണാതെ പോവുമായിരുന്ന ഒരു വാറ്ത്ത.. നന്ദി സുഹൃത്തേ...

11:30 PM  
Blogger ശ്രീജിത്ത്‌ കെ said...

നായയുടെ കഴുത്തില്‍ ബെള്‍ട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ചാവേറേ. നാടന്‍ പട്ടികളെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്നും ഇല്ല.

നായ്ക്കളുടെ സ്നേഹം മനസ്സില്‍ തട്ടുന്നത് തന്നെ.

5:13 AM  

Post a CommentPrevious Posts
ചാത്ത൯ പുലയനും പിന്നെ ക്യൂബയും
പാഠം ഒന്ന്‌ - ഞാന്‍ പഠിച്ച കോളജു പൂട്ടട്ടെ.
കാണാന്‍ പോകുന്ന പൂരംഇടതു
ലക്ഷ്യം; അല്ലെങ്കില്‍ മരണം.

Archives
July 2006
August 2006
September 2006
January 2007

Links to Other Sites
Google
Blogger


Powered by Blogger
blogger template designed by and provided for free by savatoons.com